КОНТАКТИ

НАШИТЕ

КОНТАКТИ

 
logo-image

Телефон: +359 878 573 201

Електронна поща: info@mfs-sofia.bg

https://www.muenchner-fussball-schule.de/
www.mfsfussballtraining.tv
www.futureofcoaches.com

   MFS Sofia е част от Future of Coaches GmbH (FoC), със седалище в Германия, гр. Neunkirchen am Brand, Hetzleser Strasse 5, 91077 . Управител на FoC е Марсел Хартман. 

 

     FoC е лицензиран представител на Muenchner Fussball Schule (MFS) www.muenchner-fussball-schule.de със седалище в Германия, гр. Martinsried,  Lena-Christ-Strasse 44, 82152.


Други представителства:

 

Soccer Academy of America in San Fransisco

 (SAA-SanFransisco)

Soccer Academy of America in Greenville

 (SAA-Greenville)

Academia de Futebol Portugal in Lisabon

 (AFP-Lisbon) 

MFS Franken in Germany

 (MFS-Franken)

MFS Niederbayern in Germany

 (MFS Niederbayern)

MFS Sofia in Bulgaria

 (MFS-Sofia)

MFS Singapore

 (MFS-Singapore)

     

logo-image

Телефон: 0888 465 559

Електронна поща: info@mfs-sofia.bg

https://www.muenchner-fussball-schule.de/
www.mfsfussballtraining.tv
www.futureofcoaches.com

MFS София е част от Future of Coaches GmbH (FoC), със седалище в Германия, гр. Neunkirchen am Brand, Hetzleser Strasse 5, 91077. Управител на FoC е Марсел Хартман. Ръководството на MFS Sofia е възложено на Радостин Христов.

FoC е лицензиран представител на Muenchner Fussball Schule (MFS) www.muenchner-fussball-schule.de, намираща се на адрес Lena-Christ-Strasse 44, 82152 Martinsried, Германия.


Други представителства са:

MFS Singapore is part of Future of Coaches GmbH (FoC), located at Hetzleser Strasse 5, 91077 Neunkirchen am Brand, Germany. The managing director of FoC is Marcel Hartmann. The management of MFS Singpore is in the hands of Andreas Prechtl.

FoC is a licensee of Muenchner Fussball Schule (MFS) www.muenchner-fussball-schule.de located at Lena-Christ-Strasse 44, 82152 Martinsried, Germany.

 

Other parts of FoC are:

Soccer Academy of America in San Fransisco

(SAA-SanFransisco)

Soccer Academy of America in Greenville

(SAA-Greenville)

Academia de Futebol Portugal in Lisabon

(AFP-Lisbon) 

MFS Franken in Germany

(MFS-Franken)

MFS Niederbayern in Germany

(MFS Niederbayern)

MFS Sofia in Bulgaria

(MFS-Sofia)

MFS Singapore

(MFS-Singapore)НАШАТА ЦЕЛ

ПРЕДИ ВСИЧКО

ФУТБОЛЪТ Е ЗАБАВЛЕНИЕ

АЗ УСПЯХ С MFS!
ЗАПОЧНЕТЕ ВАШЕТО ПЪТЕШЕСТВИЕ СЕГА!